26.03.2020

Fiksut tuulivoimaprojektit

Etha Windillä työskentelee Suomen suurin tuulivoimaan kehitykseen erikoistunut konsulttitiimi, joka tuntee tuulivoimapuistojen suunnitteluun, perustamiseen ja selvitystyöhön liittyvät erityispiirteet. Etha Wind toimii riippumattomasti ja suosittelee vain hankkeita, joiden takana se voi seistä niin julkisuudessa kuin asiakkaankin edessä.

Fiksu tuulivoimaprojekti palvelee koko ympäristöä ja tuottaa energiaa kustannustehokkaasti

Järkevien tuulivoimaprojektien eteenpäinviemisen lähtökohtana on kaikkien sidosryhmien ja eri näkökulmien tasapuolinen huomioiminen. Hyvän lopputuloksen kannalta on tärkeää, että kaikki osapuolet näkevät tuulivoimapuistojen ympäristöön tuomat edut ja hyödyt.

—Ennen kuin lähdemme viemään tuulivoimaprojekteja eteenpäin, teemme selvitystyön, jossa otamme kantaa siihen, onko tuulivoimapuiston toteuttaminen ympäristölle suotuisaa ja kannattavuudeltaan järkevää. Tämän työn aikana tarkastellaan tuulivoimaprojektia ympäristön, kunnan asukkaiden ja maanomistajien sekä sijoittajien näkökulmasta.  Meille on erityisen tärkeää toimia läpinäkyvästi ja kaikkia osapuolia kunnioittaen, Etha Windin toimitusjohtaja Staffan Asplund kertoo.

Tuulivoima tuo etua kuntien talouteen ja veronmaksajille

Tuulivoimasähkö on tällä hetkellä markkinoiden edullisin energiantuotantomuoto. Tuulipuistot rakennetaan aina ilman tukia, yksityisen rahoituksen turvin. Tuulipuistojen sijoituskunnille tuulivoimapuistot tuottavat sekä kiinteistöveroa että yritysveroa, josta saattaa muodostua kunnille merkittävä tulonlähde.

—Fiksu tuulivoimaprojekti on nimenomaan sellainen, joka laskee kunnan rahoitustarvetta ja tuottaa verotuloja paikallisesti. Tästä syystä tuulipuistojen tuottavuus pitää tutkia tarkasti etukäteen. Etha Wind lähtee mukaan ainoastaan perusteellisesti suunniteltuihin tuulipuistoprojekteihin, joissa saavutetaan alin mahdollinen tuotantohinta.  

Jotta projekteissa voidaan hyödyntää uusinta tekniikkaa ja osaamista, Etha Wind kerää jatkuvasti uutta tietoa ympäri maailmaa toteutetuista tuulivoimaprojekteista. Kerätty data ja hyvät käytänteet hyödynnetään aina uusien projektien suunnittelussa ja nykyisten tuulivoimapuistojen ylläpidossa.

Riskitöntä lisätuottoa maanomistajille ympäristöä huomioiden

Tuulivoimapuistojen suunnittelu ja rakentaminen aiheuttaa paljon kysymyksiä, joihin Etha Windin asiantuntijat vastaavat mielellään.  Kiinnostusta herättää erityisesti tuulivoimaloiden vaikutus ihmisiin, luontoon ja ympäröivään maisemaan. Näistä kaikista Etha Windillä on olemassa paljon tutkittua dataa.

Yritys tekee noin 50 tuulivoimasuunnitelmaa vuosittain. Tuulivoimapuiston suunnitelma sisältää tuulisuuteen, energian tuotantoon ja ympäristöön liittyvät selvitykset. Raportit sisältävät aina selkeän yhteenvedon, johtopäätökset ja jatkosuositukset.

—Ympäristöselvityksiä tehdessä järjestämme yleisötilaisuuksia, joissa kaikilla halukkailla on mahdollisuus kysyä asiantuntijoiltamme tuulivoimaan liittyviä kysymyksiä. Yleisötilaisuudet toimivat myös toisin päin; myös me saamme tietoon yksityiskohtia ja asioita, jotka voimme ottaa suunnittelussa huomioon kaikkia palvelevan ja paremman kokonaisuuden saavuttamiseksi, Asplund kertoo.

Sijoittajille rahoituskelpoisia kohteita

—Haluamme optimoida tuulipuistot siten, että ne ovat rahoituskelpoisia ja kaikki vaatimukset täyttäviä. Uskallamme myös kertoa reilusti, jos tuulivoimaprojektin toteuttaminen ei ole järkevää joko taloudellisista tai ympäristöön liittyvistä seikoista johtuen.

Etha Wind noudattaa toiminnassaan ns. Equator Principles -periaatetta, jolla halutaan varmistaa, että tuulivoimaprojektit täyttävät sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia koskevat kriteerit. Näitä periaatteita noudattamalla sijoittaja saa varmuuden siitä, että projektin kartoittamisessa ja suunnittelussa on huomioitu kaikki lakien ja asetusten edellyttämät näkökulmat.

—Tehtävänämme on tarkastella koko projektia kriittisesti ja havaita, voiko jostain syntyä ongelmia. Tämän perustella voimme antaa laskelman projektin toteuttamismahdollisuudesta ja tarvittaessa myös arvosta.

Heräsikö mielenkiintosi? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Staffan Asplund, Toimitusjohtaja 
staffan.asplund@ethawind.com, 0443809237

Toni Lustila, Luvitusasiantuntija
toni.lustila@ethawind.com

Miia Istolahti, Projketikordinaattori
miia.istolahti@ethawind.com